MENU

Baza wiedzy

Zasiedzenie nieruchomości

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności do nieruchomości. Dochodzi do niego w przypadku stwierdzenia przez Sąd nieprzerwanego posiadania nieruchomości przez oznaczony w ustawie czas. W przypadku dobrej wiary nieuprawnionego posiadacza nieruchomości termin zasiedzenia wynosi 20 lat. W przypadku zasiedzenia nieruchomości w złej wierze musi upłynąć lat 30. Co należy… View Article

Czytaj więcej
Podział działki przy działalności deweloperskiej.

Na co zwrócić uwagę przy podziale działki przy działalności deweloperskiej? Trudności związane z podziałem działek związane są przede wszystkim z małą dostępnością gruntów odpowiednich pod zabudowę. Problemów dostarcza również brak świadomości deweloperów dotyczący definicji nieruchomości, a także przedmiotu przyszłej sprzedaży. Co stanowi przedmiot sprzedaży? Decydując się na inwestycje budowlane należy odróżniać prawne aspekty sprzedaży, które… View Article

Czytaj więcej
Nieruchomość rolna. Czym jest, jak ją kupić i zabudować?

Nieruchomość rolna. Czym jest, jak ją kupić i zabudować? Definicja nieruchomości rolnej została zawarta w art. 461Kodeksu Cywilnego. Stosownie do wskazanego przepisu przez grunty rolne należy rozumieć nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Upraszczając powyższe… View Article

Czytaj więcej
WRÓĆ