MENU

OFERTA


Zapewnienie dostępu do drogi koniecznej lub mediów

  1. Home
  2. >
  3. Zapewnienie dostępu do drogi...

Zapewnienie dostępu do drogi koniecznej lub mediów

Zapewnienie dostępu do drogi koniecznej oraz zapewnienie dostępu do mediów to wyzwania, przed którymi często stają właściciele nieruchomości. Problem ten dotyka zarówno osoby fizyczne, które dysponują nieruchomością na własny użytek, jak również duże firmy z branży deweloperskich, dla których brak dostępu do drogi koniecznej lub mediów może być przyczyną wstrzymania inwestycji i wymiernych strat finansowych. Sprawy tego rodzaju to jedne z najczęściej występujących w ramach obsługi prawnej nieruchomości.

W sprawach o służebność drogi koniecznej lub doprowadzenie mediów przez drogę konieczną warto wesprzeć się pomocą prawników od nieruchomości. W wypadku braku szans na polubowne rozwiązanie, sprawy o służebność drogi dojazdowej oraz inne pokrewne potrafią przekształcić się w skomplikowane i długotrwałe postępowania sądowe, w których obecność prawnika może okazać się konieczna.

Obowiązek zapewnienia dojazdu do posesji – co zrobić aby ustalić przebieg drogi koniecznej?

Służebność drogi koniecznej można ustanowić na dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze można zawrzeć z właścicielem sąsiedniej nieruchomości (tej, którą ma obciążyć służebność drogi dojazdowej) umowę ustanowienia służebności. Jest to prostsze rozwiązanie, które sprowadza się tak naprawdę do wypracowania wspólnego stanowiska i podpisania stosownej umowy.

Większym problemem jest sytuacja, gdy brak jest zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej. W takim wypadku koniecznym jest złożenie wniosku do sądu, a tym samym wszczęcie postępowania sądowego. W treści wniosku należy przedstawić wszelkie dowody i argumenty na poparcie swoich argumentów, w tym m.in. wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, dowody z zeznań świadków, czy wniosek o sporządzenie opinii przez biegłego. Należy pamiętać, że również właściciel nieruchomości, od którego żądamy ustanowienia służebności ma prawo przedstawiać swoje wnioski dowodowe w sądzie.

Niezależnie, czy sprawa o służebność drogi koniecznej zmierza do załatwienia w formie polubownej umowy, czy też sprawy sądowej, warto zgłosić się do kancelarii prawnej nieruchomości Warszawa. Zespół doświadczonych prawników i radców prawnych odpowie na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości oraz przedstawi najrozsądniejszy w danym przypadku plan działania.

Ile trwa sprawa o ustanowienie drogi koniecznej?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie ile trwa sprawa o ustanowienie drogi koniecznej. Długość trwania sprawy o zapewnienie dostępu do drogi publicznej lub o zapewnienie dostępu do mediów warunkowana jest przez co najmniej kilka czynników. Pierwszym z nich jest sąd rozpoznający sprawę. Z reguły w mniejszych sądach czeka się krócej na wydanie orzeczenia końcowego, niż ma to miejsce w przypadku sądów z dużych miast.

Niezależnie na czas trwania sprawy o służebność drogi dojazdowej wpływa m.in. stopień złożoności danej sprawy, czas potrzebny biegłemu na sporządzenie opinii, czy liczba świadków, którzy zostali zgłoszeni w tezach dowodowych stron postępowania.

Uśredniając w pierwszej instancji sprawa o służebność drogi koniecznej lub doprowadzenie mediów przez drogę konieczną trwa z reguły od ok. roku do 2 lat. Sprawa w drugiej instancji trwa z reguły krócej (najczęściej sprowadza się do jednej rozprawy), niemniej na termin posiedzenia czeka się od kilku miesięcy nawet do roku.

Na czym polega służebność drogi koniecznej?

Przepisy prawa definiują służebność drogi koniecznej. Zgodnie z art. 145 § 1 KC jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Tłumacząc prościej, służebność drogi koniecznej polega na umownym lub sądownym udzieleniu prawa do korzystania z nieruchomości należącej do osoby trzeciej, w celu umożliwienia dostępu do własnej nieruchomości.

Czy przez drogę konieczną można przeprowadzić media bez pytania o zgodę właściciela drogi?

W zakresie relacji służebności drogi koniecznej, a możliwości przeprowadzenia mediów bez zgody właściciela, sytuacja kształtuje się różnie, w zależności od stanu faktycznego. Jeżeli z treści umowy służebności, orzeczenia sądowego, czy wpisu w KW wynika, że w treści służebności zawiera się już możliwość doprowadzenia mediów, to nie trzeba ponownie występować o dodatkową zgodę. W przeciwnym wypadku należy podpisać stosowną umowę w zakresie służebności przeprowadzenia mediów lub skierować sprawę do sądu.

 

Przebieg współpracy

1

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kliknij w poniższy przycisk i wybierz dogodny termin na naszą pierwszą rozmowę.

2

SPOTKANIE ONLINE/OFFLINE

Przedstawisz nam swój problem prawny, a my wyjaśnimy jak możemy Ci pomóc. Ustalimy szczegóły współpracy.

3

NASZE PEŁNE WSPARCIE

Nasze działania są kompleksowe: analizujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach oraz reprezentujemy przed sądami i organami administracji, dbając o Twoje interesy.

4

SPRAWA ZAKOŃCZONA

Finalizujemy sprawę, a w razie potrzeby zapewniamy dalsze wsparcie merytoryczne.

Umów się na konsultację
Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ