MENU

OFERTA


Obsługa prawna sektora budowlano-developerskiego – Prawo budowlane Warszawa

 1. Home
 2. >
 3. Obsługa prawna sektora budowlano-developerskiego...

Obsługa prawna nieruchomości Warszawa - analizujemy stan prawny nieruchomości

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi związane z prawem nieruchomości. Doradztwo i obsługa prawna nieruchomości z pewnością wymaga fachowej wiedzy. Warto więc skorzystać z pomocy prawnika od nieruchomości z Warszawy. Najem nieruchomości Warszawa, zasiedzenie nieruchomości Warszawa, nabycie nieruchomości Warszawa, negocjacje w zakresie nieruchomości, to tylko niektóre ze spraw, w których świadczymy pomoc prawną.

Prawo nieruchomości jest pojęciem bardzo szerokim i obszernym. Nasza kancelaria prawna oferuje więc dla klientów również pomoc prawną w obszarze nabywania i sprzedaży nieruchomości (nawet tzw. trudne sprzedaże nieruchomości nie są nam straszne), zarządzania nieruchomościami, rozwiązywania sporów sądowych, pozasądowych i administracyjnych, jak również świadczymy porady budowlane – oczywiście w zakresie kwestii prawnych.

Analizujemy i przygotowujemy projekty umów – umowy dzierżawy, umowy sprzedaży nieruchomości, umowa deweloperska, umowa o roboty budowlane – nasza kancelaria prawna świadczy pomoc również w tym zakresie.

Obsługa prawna sektora budowlano-developerskiego – Prawo budowlane Warszawa

Porady budowlane, dotyczące problematyki prawnej związane z nieruchomościami w Warszawie, są udzielane przez specjalistów, którzy posiadają rozległą wiedzę w tej dziedzinie prawa. Profesjonalna obsługa prawna nieruchomości Warszawa to coś co nas wyróżnia. Zapewniamy kompleksowe wsparcie firm deweloperskich przy transakcjach nabycia nieruchomości oraz w całym procesie deweloperskim.

W naszej kancelarii prawnej możesz uzyskać wsparcie i porady prawne w sprawie nieruchomości. Prawnik od nieruchomości sprawi, że wszystkie problemy w zakresie prawa nieruchomości zostaną rozwiązane. 

W ramach usługi “doradztwo inwestycyjne nieruchomości Warszawa”  reprezentujemy m.in. w zakresie:

 • postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich itp.;
 • relacji inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca/dostawca, przy realizacji obiektów kubaturowych, drogowych oraz liniowych, w tym negocjujemy i przygotowujemy wszelkie umowy, prowadzimy sprawy sporne i sądowe;
 • umów deweloperskich, umów przeniesienia własności itp.;
 • dróg dojazdowych do inwestycji deweloperskich, w tym w relacji z podmiotami publicznymi i prywatnymi;
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych zabezpieczeń finansowania;
 • gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, w tym roszczeń z gwarancji;
 • roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych w relacji zarówno z nabywcami lokali, jak i wykonawcami inwestycji;
 • zwrotu kaucji gwarancyjnych.

Umów się na konsultację

Radca prawny od nieruchomości Warszawa – wsparcie w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami

Transakcje nieruchomości bezustannie stanowią istotny element obrotu gospodarczego. Są to zarazem procesy wymagające często doświadczenia i bogatej wiedzy prawnej. W ramach obrotu nieruchomościami doradzamy i reprezentujemy naszych klientów m. in. w takich sprawach jak:

 • badanie stanu prawnego nieruchomości i projektów inwestycyjnych;  
 • postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami;
 • finansowanie nabywania nieruchomości;
 • spory dotyczące nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia itp.;
 • odzyskiwanie nieruchomości;
 • negocjacje w zakresie nieruchomości np. przy sprzedaży, czy dzierżawie;
 • zasiedzenie nieruchomości Warszawa;
 • najem nieruchomości Warszawa;
 • kompleksowa obsługa prawna sprzedaży nieruchomości;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, ograniczone prawa rzeczowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.);
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 • postępowań dotyczących planów miejscowych, w tym zmiany planów miejscowych jak i ich unieważnienia, odszkodowań itp.;

Umów się na konsultację

Prawnicy od nieruchomości Warszawa – radca prawny od nieruchomości Warszawa

Nasi prawnicy od nieruchomości oferują obsługę prawną na terenie całego kraju. Z racji położenia siedziby kancelarii najwięcej usług świadczymy jednak w Warszawie i okolicach, a są to przede wszystkim takie sprawy jak:

 • sprzedaż nieruchomości Warszawa;
 • nabycie nieruchomości Warszawa;
 • dzierżawa nieruchomości Warszawa;
 • najem nieruchomości Warszawa;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości Warszawa;
 • wywłaszczenie nieruchomości Warszawa;
 • zarządzanie nieruchomościami Warszawa;
 • zasiedzenie nieruchomości Warszawa;
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości Warszawa;
 • porady budowlane Warszawa;
 • podział nieruchomości Warszawa;

i wiele innych spraw z zakresu prawa nieruchomości. Prawnicy naszej kancelarii prawnej do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Proces wsparcia prawnego rozpoczyna się od analizy pozyskanych dokumentów i stanu prawnego. Następnie staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i w sposób przejrzysty i zrozumiały opisujemy drogę do jego osiągnięcia.

Bezpieczna sprzedaż nieruchomości i bezpieczny zakup nieruchomości – sprzedaż nieruchomości warszawa

Obsługa prawna sprzedaży nieruchomości powinna odbywać się przy udziale profesjonalisty, dla którego prawo własności nieruchomości nie ma żadnych tajemnic. Dobry prawnik od nieruchomości posiadać powinien niezbędne doświadczenie i wiedzę, dzięki której transakcje nieruchomości przebiegają w sposób sprawny, zgodnie z oczekiwaniami stron umowy. Nim jednak do podpisania umowy dojdzie trzeba jeszcze ustalić warunki sprzedaży. Negocjacje w zakresie nieruchomości również należą do spraw, w których pomóc może prawnik od nieruchomości.

Bezpieczna sprzedaż nieruchomości wymaga odpowiedniego zabezpieczenia interesów tak sprzedającego, jak i kupującego. Zgodność z prawem umowy sprzedaży nieruchomości gwarantować powinien notariusz, wszak takie umowy dotyczące nieruchomości zawiera się w formie aktu notarialnego. Prawnik od nieruchomości dopilnuje jednak żeby w treści umowy, poza jej elementami koniecznymi, znalazły się również postanowienia zabezpieczające dodatkowo interesy jego klienta.

Transakcje nieruchomości powinny być zabezpieczone umownie m.in. poprzez określenie terminów zapłaty ceny i wydania nieruchomości, czy opisanie czynności do zrealizowania w toku wydania nieruchomości np. sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, czy spisania liczników prądu, wody, czy ogrzewania. We wszystkich tych aspektach pomoc świadczy nasza kancelaria prawna.

Umów się na konsultację

Prawnik nieruchomości Warszawa – problemy w zakresie prawa nieruchomości

Nieruchomości mogą mieć zastosowanie mieszkalne lub komercyjne, być zarządzane przez jedną osobę lub wynajmowane na podstawie umów najmu. Choć prawnicy nie są wymagani przy każdej transakcji sprzedaży, czy innej dotyczącej nieruchomości, ich pomoc może być bardzo cenna.

Prawnik od nieruchomości może udzielać porad prawnych dotyczących nieruchomości tak ich właścicielom, najemcom, jak i przyszłym nabywcom, na każdym etapie procesu zakupu, sprzedaży czy najmu w tym również w zakresie kredytów hipotecznych. Porady udzielane przez prawnika z doświadczeniem w prawie nieruchomości są bardzo cenne i pozwalają uniknąć dodatkowego, niepotrzebnego stresu. 

Pamiętajmy, że prawnik od nieruchomości, niezależnie czy będzie to adwokat, czy radca prawny, jest gwarantem, że każdy problem z zakresu m.in. takich spraw jak prawo własności nieruchomości, postępowania z zakresu wywłaszczania nieruchomości, umowy dzierżawy, czy bezpieczny zakup nieruchomości zostanie w sposób kompleksowy rozwiązany.

Porady prawne nieruchomości pozwalają spojrzeć na sprawę z innej perspektywy. Doświadczony specjalista, po dokładnej analizie problemu prawnego, wskaże, które rozwiązanie jest najbardziej korzystne w danej sytuacji.

Umów się na konsultację

Obsługa prawna zarządców nieruchomości – specjalista ds nieruchomości Warszawa

Nasza kancelaria prawna nieruchomości Warszawa oferuje również doradztwo nieruchomości w zakresie wsparcia zarządców nieruchomości. Obsługa prawna zarządców nieruchomości polega m.in. na świadczeniu bieżących usług z zakresu przygotowywania i opiniowania umów najmu nieruchomości, pism w sprawach administracyjnych i sądowych, czy spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Prawnik od nieruchomości w sposób najbardziej kompetentny odpowie na wszystkie pytania i bieżące wątpliwości zarządców nieruchomości w związku z realizacją ich codziennych zadań.

Umów się na konsultację

Porady prawne nieruchomości Warszawa w obszarze prawa budowlanego 

Porady prawne dotyczące nieruchomości i prawa budowlanego są niezwykle ważne dla naszych klientów. Doradzamy, wspieramy i reprezentujemy generalnych wykonawców, podwykonawców, architektów, projektantów, dostawców usług i produktów budowlanych, inwestorów, wspólnoty mieszkaniowe, a także spółdzielnie mieszkaniowe m.in. w zakresie: 

 • obsługi postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych np. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich, odstępstwa od projektów, pozwolenia na użytkowanie budynków itp.;
 • umów o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór autorski, dostawę mediów, przejęcie instalacji technicznych czy prace wykończeniowe;
 • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • dochodzenia i realizacji roszczeń budowlanych;
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości;
 • zapewnienia dróg dojazdowych do inwestycji budowlanych;
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych; zabezpieczeń finansowania;
 • gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych; 
 • roszczenia z gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych;
 • dochodzenia roszczeń o zwrot kaucji gwarancyjnych;
 • dochodzenia roszczeń finansowych wobec wykonawcy;
 • dochodzenia roszczeń finansowych wobec inwestora.

Nie czekaj! Już dziś zgłoś się po porady prawne dotyczące nieruchomości i ciesz się dobrą inwestycją bez zbędnego stresu. Pamiętaj, że prawnik od nieruchomości pomoże Ci wybrać najlepszą inwestycję dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości.

Umów się na konsultację

Radca Prawny Warszawa – Porady prawne specjalistów w sprawie nieruchomości

Porady prawne w sprawie nieruchomości w naszej kancelarii udzielane są przez zespół posiadających bogatą wiedzę z zakresu prawa nieruchomości specjalistów. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Zaufało nam już wielu klientów, a reprezentacja w sprawach z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości to dla nas codzienność.

Przebieg współpracy

1

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kliknij w poniższy przycisk i wybierz dogodny termin na naszą pierwszą rozmowę.

2

SPOTKANIE ONLINE/OFFLINE

Przedstawisz nam swój problem prawny, a my wyjaśnimy jak możemy Ci pomóc. Ustalimy szczegóły współpracy.

3

NASZE PEŁNE WSPARCIE

Nasze działania są kompleksowe: analizujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach oraz reprezentujemy przed sądami i organami administracji, dbając o Twoje interesy.

4

SPRAWA ZAKOŃCZONA

Finalizujemy sprawę, a w razie potrzeby zapewniamy dalsze wsparcie merytoryczne.

Umów się na konsultację
Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ