MENU

OFERTA


Pomoc prawna w sporach z deweloperami
  1. Home
  2. >
  3. Pomoc prawna w sporach...

Spory z deweloperami

Biorąc pod uwagę, że działalność deweloperska wiąże się z wieloma ryzykami, a inwestycja mieszkaniowa to zwykle olbrzymie przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wielu podwykonawców – nietrudno o uchybienia, których konsekwencją może być spór z deweloperem.

Na czym mogą polegać spory z deweloperem?

Opóźnienia w oddaniu zgodnego z umową lokalu przez dewelopera lub wady lokalu mieszkalnego to podstawowe przyczyny sporów z deweloperem. Dość często zdarzają się bowiem niezgodności lub nieścisłości w powierzchni lokalu wskazanej w umowie z powierzchnią rzeczywistą, a także wady wykonania, które można stwierdzić już w momencie odbioru lokalu, jak też takie, które pojawiają się dopiero w trakcie użytkowania lokalu.

To wszystko powodować może powstanie roszczeń wobec dewelopera, który opóźnia moment przeniesienia własności czy też – pomimo wezwania – nie usuwa usterek. Zaistniały spór, można rozstrzygnąć na etapie przedsądowym lub sądowym, w sprawach o nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy. Takie nieścisłości rodzą bowiem roszczenia odszkodowawcze, z tytułu rękojmi czy też kar umownych. 

Kiedy warto zgłosić się do prawnika w sprawie sporu z deweloperem?

W chwili stwierdzenia wad lokalu i wskazaniu deweloperowi zastrzeżeń należy wziąć pod uwagę fakt, że deweloper to zwykle podmiot dysponujący własnym solidnym zapleczem prawnym. W takim przypadku Klientom co do zasady w każdym przypadku potrzebna jest fachowa porada specjalisty i pomoc prawna w sporze z deweloperem. 

Coraz więcej nabywców lokali, dbając o swe bezpieczeństwo, decyduje się na poradę prawną jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji – a nawet przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Mając gruntowną wiedzę na temat inwestycji deweloperskich (zarówno po stronie nabywcy, jak i po stronie deweloperów), zadba o interes Klientów już od chwili analizy zapisów umów deweloperskich, w czasie przeniesienia własności i dokonania protokolarnego odbioru lokalu. Gwarantuje to solidne przygotowanie do ewentualnych problemów z lokalem i profesjonalną pomoc w sporze z deweloperem. Zwłaszcza w przypadku, gdy nabywca nabiera wątpliwości dotyczących dewelopera lub przebiegu i jakości realizacji inwestycji, powinien jak najszybciej zasięgnąć porady prawnej.

Co obejmuje usługa pomocy w sporach z deweloperami?

Prawnik doradzi i wskaże nabywcy lokalu możliwe rozwiązania dotyczące sporu z deweloperem, takie, jak:

  • wezwanie dewelopera do usunięcia wad na jego koszt,
  • wezwanie dewelopera do naprawienia wady na jego koszt,
  • wezwanie dewelopera do obniżenia ceny lokalu,
  • wezwanie dewelopera do zapłaty kar umownych bądź odsetek,
  • odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy. 

Dodatkowo prawnik w takim przypadku dokonuje przeglądu dokumentacji i analizy umów deweloperskich oraz wskazuje, które z powyższych rozwiązań można zastosować. Wskaże też szereg zapisów umownych, które będą miały wpływ na przebieg sporu i jego rozstrzygnięcie.

Prawnik specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów z deweloperami dokona też przeglądu całości dokumentacji związanej z lokalem i wskaże realne zagrożenia mogące wynikać z nieznajomości procedur przez nabywcę. Bardzo ważna jest nie tylko znajomość obowiązujących przepisów, ale też świadomość, jak wielce istotny dla stron sporu jest protokół odbioru lokalu. Należy pamiętać, że niekompletnie sporządzony odbiór lokalu może być podstawą do oddalenia roszczeń nabywcy.

Zdarza się też, że dochodzenie wierzytelności w przypadku sporów z deweloperami spowoduje wystąpienie przez nabywcę z dodatkowym roszczeniem odszkodowawczym wobec dewelopera. Dzieje się tak, gdy nabywca lokalu w wyniku nienależytego wykonania umowy przez dewelopera poniósł dodatkowe straty. W analizie każdego przypadku związanego ze sporem z deweloperem pomoże prawnik od nieruchomości posiadający wieloletnie doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę na temat wszelkich spraw związanych z nieruchomościami.

Przebieg współpracy

1

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kliknij w poniższy przycisk i wybierz dogodny termin na naszą pierwszą rozmowę.

2

SPOTKANIE ONLINE/OFFLINE

Przedstawisz nam swój problem prawny, a my wyjaśnimy jak możemy Ci pomóc. Ustalimy szczegóły współpracy.

3

NASZE PEŁNE WSPARCIE

Nasze działania są kompleksowe: analizujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach oraz reprezentujemy przed sądami i organami administracji, dbając o Twoje interesy.

4

SPRAWA ZAKOŃCZONA

Finalizujemy sprawę, a w razie potrzeby zapewniamy dalsze wsparcie merytoryczne.

Umów się na konsultację
Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ