MENU

OFERTA


Odzyskiwanie nieruchomości

 1. Home
 2. >
 3. Odzyskiwanie nieruchomości

Odzyskiwanie nieruchomości

Odzyskiwanie utraconej nieruchomości to zazwyczaj skomplikowany i proceduralnie zawiły proces. Dodatkowo dochodzenie praw i roszczeń zwykle trwa w Polsce długo, niekiedy kilka lat. Postępowanie obarczone jest zawiłościami przepisów prawa, niejednoznacznością niektórych regulacji lub wzajemnym się ich wykluczeniu. Wszystko to generuje dodatkowo ogromny stres i poczucie niesprawiedliwości oraz straty

W celu odzyskania nieruchomości należy zebrać wiele materiałów, w tym nie tylko dokumentów formalnych, ale także na przykład zeznania świadków. Z tej przyczyny warto rozważyć skorzystanie z konsultacji i z usług specjalisty posiadającego wszechstronną wiedzę na temat wszelkich aspektów związanych z nieruchomościami, a jest nim prawnik od nieruchomości. Nieruchomość utracić można na kilka sposobów, przy czym najbardziej kontrowersyjnym sposobem jest wywłaszczenie.

Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości to przymusowe pozbawienie własności, pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego określonej osoby na mocy indywidualnego aktu prawnego – na cele publiczne.

Wywłaszczenia nieruchomości są dość kontrowersyjne, ze względu na to, że ingerują w konstytucyjnie chronione prawo własności. Niestety taki problem spotyka co roku wiele tysięcy osób w Polsce. Osoby te tracą swoje prywatne mienie na rzecz realizacji tzw. inwestycji celu publicznego. Może być to na przykład wywłaszczenie z powodu zaplanowanej budowy inwestycji publicznej, takiej jak:

 • droga, 
 • obiekt sportowy, 
 • infrastruktura przesyłowa, 
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Osoby, które tracą w ten sposób nieruchomości, posiadane niekiedy od kilku pokoleń, w zamian otrzymują odszkodowanie. Zwykle wysokość odszkodowania jest niewystarczająca i trudno zakupić jest porównywalną nieruchomość, a też nie zawsze jest to możliwe w pobliżu dotychczasowego miejsca zamieszkania – przez co stwarza wiele niedogodności i dodatkowych kosztów.

Praktyka wskazuje, że w Polsce nadal wiele osób nie wie, że można odwołać się od decyzji o wywłaszczeniu. Możliwe jest też ubieganie się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości w całości lub części, jak również dochodzenie wierzytelności.

Na czym polega pomoc prawnika w odzyskaniu nieruchomości?

Prawnik wspiera Klienta we wszelkich działaniach prawnych mających na celu odzyskanie prawa do nieruchomości, jak również faktycznego posiadania nieruchomości. Dokonuje on analizy stanu faktycznego sprawy i podejmuje niezbędne prawne w sprawie odzyskania mieszkania, domu czy działki – aż do chwili prawomocnego zakończenia postępowania oraz wydania wyroku nakazującego opróżnienie i wydanie nieruchomości.

Prawnik posiadający bogate doświadczenie w sprawach dotyczących zwrotu nieruchomości szczegółowo analizuje dane, wyjaśnia problematyczne kwestie, doradza w wyborze sposobu postępowania, mając na względzie w pierwszej kolejności interes Klienta. W przypadku procedury zwrotu nieruchomości, prawnik doradzi, jakie pisma powinny zostać skierowane do osób bezprawnie zajmujących nieruchomość. 

Czy prawnik pomoże w eksmisji?

Z utratą nieruchomości w wyniku działań osoby trzeciej najczęściej spotykamy się, gdy:

 • po wygaśnięciu umowy najmu lokator nie chce dokonać zwrotu lokalu,
 • sąsiad bezprawnie zajął część działki lub gruntu, 
 • nie nastąpiło wydanie nieruchomości po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego,
 • nie nastąpiło wydanie nieruchomości po zapłacie ceny sprzedaży. 

W takich przypadkach prawnik może pomóc w przygotowaniu dokumentów procesowych – w tym przede wszystkim pozwu o eksmisję, który będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania sądowego. Prawnik specjalizujący się w prawie lokalowym faktycznie może doradzić i pomóc w przeprowadzeniu eksmisji lokatora. W zależności od potrzeb i okoliczności konkretnej sprawy. Obsługa prawna nieruchomości Warszawa prowadzi konsultacje także w tym zakresie.

Przebieg współpracy

1

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kliknij w poniższy przycisk i wybierz dogodny termin na naszą pierwszą rozmowę.

2

SPOTKANIE ONLINE/OFFLINE

Przedstawisz nam swój problem prawny, a my wyjaśnimy jak możemy Ci pomóc. Ustalimy szczegóły współpracy.

3

NASZE PEŁNE WSPARCIE

Nasze działania są kompleksowe: analizujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach oraz reprezentujemy przed sądami i organami administracji, dbając o Twoje interesy.

4

SPRAWA ZAKOŃCZONA

Finalizujemy sprawę, a w razie potrzeby zapewniamy dalsze wsparcie merytoryczne.

Umów się na konsultację
Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ