MENU

OFERTA


Porady i obsługa prawna nieruchomości
 1. Home
 2. >
 3. Porady i obsługa prawna...

DORADZTWO I OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi związane z prawem nieruchomości. Obsługujemy naszych klientów w obszarze nabywania i sprzedaży nieruchomości, zarządzania nieruchomościami, ustanawiania praw do nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych, pozasądowych i administracyjnych. Świadczymy również usługi dotyczące udzielania porad prawnych, przygotowania dokumentacji i umów deweloperskich/kupna/najmu/sprzedaży, negocjacji finansowych, reprezentowania klienta i Ochronie Klientów przed szkodliwym oddziaływaniem osób trzecich na ich prawa i nieruchomości. 

Obsługa prawna sektora budowlano-developerskiego 

Porady prawne nieruchomości Warszawa są udzielane przez specjalistów, którzy posiadają rozległą wiedzę w tej dziedzinie prawa. Zapewniamy kompleksowe wsparcie firm deweloperskich przy transakcjach nabycia nieruchomości oraz w całym procesie deweloperskim. Masz dodatkowe pytania? Chcesz dokonać dokładnej analizy dokumentów? Skorzystaj z naszej usługi jaką są porady prawne nieruchomości. 

W naszej kancelarii możesz uzyskać porady prawne w sprawie nieruchomości. Dzięki skorzystaniu z nieruchomości porady, wszystkie Twoje wątpliwości zostaną rozwiane.  W ramach inwestycji deweloperskich doradzamy i reprezentujemy m. in. w zakresie:

 • postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich itp.
 • relacji inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca/dostawca, przy realizacji obiektów kubaturowych, drogowych oraz liniowych, w tym negocjujemy i przygotowujemy wszelkie umowy, prowadzimy sprawy sporne i sądowe
 • relacji i sporów z właścicielami i użytkownikami oraz zarządcami nieruchomości sąsiednich i wspólnotami mieszkaniowymi
 • umów o nadzór autorski/inwestorski
 • umów deweloperskich, umów przeniesienia własności itp.
 • dróg dojazdowych do inwestycji deweloperskich, w tym w relacji z podmiotami publicznymi i prywatnymi
 • umów dotyczących wykonania i przejęcia instalacji technicznych oraz dróg przez jednostki publiczne i komunalne
 • umów z gestorami mediów
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych zabezpieczeń finansowania
 • gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, w tym roszczeń z gwarancji
 • roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych w relacji zarówno z nabywcami lokali, jak i wykonawcami inwestycji
 • zwrotu kaucji gwarancyjnych

W ramach obrotu nieruchomościami doradzamy i reprezentujemy m. in. w zakresie:

 • badania stanu prawnego nieruchomości i projektów inwestycyjnych  
 • postępowań sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami
 • we wszelkich kwestiach spornych dotyczących nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia
 • odzyskiwania nieruchomości
 • negocjowania i przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, ograniczone prawa rzeczowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • postępowań dotyczących planów miejscowych, w tym zmiany planów miejscowych jak i ich unieważnienia, odszkodowań itp.

Umów się na konsultację

Nieruchomości mogą mieć zastosowanie mieszkalne lub komercyjne i być zarządzane przez jedną osobę lub wynajmowane na podstawie umów najmu. Choć prawnicy nie są wymagani przy każdej transakcji dotyczącej nieruchomości, ich pomoc może być bardzo cenna. Prawnik bowiem może dawać porady prawne dotyczące nieruchomości właścicielom lub nabywcom, na każdym etapie procesu zakupu, sprzedaży czy najmu w tym na etapie dotyczącym umów oraz kredytów hipotecznych. Nieruchomości porady udzielane przez prawnika są bardzo cenne i pozwalają uniknąć dodatkowego stresu. 

Porady prawne dotyczące nieruchomości pozwalają Ci spojrzeć na Twoją sprawę z innej perspektywy. Doświadczony specjalista, po dokładnej analizie Twojej sytuacji powie Ci, które rozwiązanie jest najbardziej korzystne w Twojej sytuacji. Porady prawne nieruchomości Warszawa pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję. 

Porady prawne w sprawie nieruchomości udzielane przez specjalistów

Porady prawne w sprawie nieruchomości w naszej kancelarii udzielane są przez specjalistów. Doradzamy i reprezentujemy właścicieli i nabywców nieruchomości, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe m.in. w zakresie: 

 • – badania stanu prawnego nieruchomości  
 • – analizy umów dotyczących nieruchomości
 • – analizy umów przedwstępnych, deweloperskich, umów nabycia nieruchomości
 • – prowadzenia postępowań o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców 
 • – konfliktów sąsiedzkich i odszkodowań 
 • – roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • – dochodzenia należności za korzystanie z nieruchomości
 • – sporów ze wspólnotami mieszkaniowymi
 • – odzyskiwania nieruchomości
 • – negocjacji i przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami
 • – regulacji stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, służebności drogowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)
 • – reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami
 • -reprezentacji we wszelkich kwestiach spornych dotyczących nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia
 • – umów najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu
 • – opłat planistycznych (renta planistyczna)
 • – opłat za użytkowanie wieczyste
 • – przekształcenie użytkowania wieczystego
 • – dochodzenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Umów się na konsultację

Porady prawne nieruchomości Warszawa w obszarze prawa budowlanego 

Porady prawne dotyczące nieruchomości i prawa budowlane są niezwykle ważne dla naszych klientów. Nieruchomości porady są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Doradzamy, wspieramy i reprezentujemy generalnych wykonawców, podwykonawców, architektów, projektantów, dostawców usług i produktów budowlanych, inwestorów, wspólnoty mieszkaniowe, a także spółdzielnie mieszkaniowe m.in. w zakresie: 

 • obsługi budowlanych postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych np. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich, odstępstwa od projektów, pozwolenia na użytkowanie budynków itp.
 • umów o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór autorski, dostawę mediów, przejęcie instalacji technicznych czy prace wykończeniowe
 • roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
 • dochodzenia i realizacji roszczeń budowlanych
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości
 • zapewnienia dróg dojazdowych do inwestycji budowlanych
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych zabezpieczeń finansowania
 • gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 
 • roszczenia z gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych
 • dochodzenia roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych
 • dochodzenia roszczeń o zwrot kaucji gwarancyjnych
 • dochodzenia roszczeń finansowych wobec wykonawcy
 • dochodzenia roszczeń finansowych wobec inwestora

Nie czekaj! Już dziś zgłoś się po porady prawne dotyczące nieruchomości i ciesz się dobrą inwestycją bez zbędnego stresu. Obsługa prawna nieruchomości to temat, który możesz powierzyć ekspertom. 

Pamiętaj, że porady prawne nieruchomości mogą pomóc Ci w dokonaniu świadomej decyzji co do kupna, najmu lub sprzedaży danej nieruchomości. Porady prawne Warszawa mogą pomóc Ci wybrać najlepszą inwestycję dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości. Dzięki poradom prawnym dotyczącym nieruchomości nie dokonasz złego wyboru. 

Nieruchomości porady prawne to gwarancja Twojego sukcesu!

Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ