MENU

Badanie księgi wieczystej

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Blog
 6. >
 7. Badanie księgi wieczystej

Badanie księgi wieczystej umożliwia sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, a więc ustalenie komu i jakie prawa do danej nieruchomości przysługują.

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące weryfikacji księgi wieczystej i następujących kwestii:

 • Czym jest księga wieczysta?
 • Jakie informacje zawiera księga wieczysta?
 • Na czym polega badanie księgi wieczystej?
 • Czy każdy może zajrzeć do księgi wieczystej?
 • Ile kosztuje sprawdzenie księgi wieczystej?

Czym jest księga wieczysta?

Księgą wieczystą nazywamy rejestr, który zawiera wszelkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Przy każdej księdze wieczystej gromadzone są dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów w księdze.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z 5 działów:

 • Dział I-O  – oznaczenie nieruchomości – zawiera podstawowe dane o nieruchomości, jak jej adres, powierzchnia, przeznaczenie,
 • Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością – zawiera tzw. prawa rzeczowe związane z własnością,
 • Dział II – własność – zawiera informacje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, a w przypadku współwłasności – komu jaki udział w nieruchomości przysługuje,
 • Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia – zawiera informacje na temat obciążeń nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • Dział IV – hipoteka – zawiera informacje o ewentualnych hipotekach obciążających nieruchomość.

Na czym polega badanie księgi wieczystej?

By samodzielnie sprawdzić stan prawny nieruchomości, trzeba znać numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej.

Po wpisaniu prawidłowego numeru księgi wieczystej w wyszukiwarkę na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, możliwe jest zapoznanie się z jej treścią. Rejestr jest dostępny pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.

Badanie księgi wieczystej online polega na analizie jej zawartości. Dokładny audyt nieruchomości pozwala prawnikowi ocenić ryzyko związane z jej zakupem.

Czy każdy może zajrzeć do księgi wieczystej?

Od kilkunastu lat możliwy jest elektroniczny, bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr ksiąg wieczystych w formie elektronicznej (EKW). Po wpisaniu prawidłowego numeru księgi wieczystej w przeglądarce EKW, wyświetli się możliwość zapoznania z bardziej szczegółowymi danymi.

Istnieje również możliwość zbadania księgi wieczystej bezpośrednio w sądzie wieczystoksięgowym. Zgodnie z przepisami, księgę wieczystą w obecności pracownika sądu, może przeglądać osoba mająca interes prawny oraz notariusz.

Ile kosztuje sprawdzenie księgi wieczystej?

Jak wskazano powyżej, zarówno sprawdzanie i przeglądanie ksiąg wieczystych w sądzie wieczystoksięgowym, jak i badanie księgi wieczystej online – nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Płatne jest uzyskanie dokumentów z ksiąg wieczystych. Wysokość opłaty zależy od sposobu złożenia wniosku oraz rodzaju dokumentu.

Podsumowanie

Przed zakupem nieruchomości warto przeprowadzić badanie księgi wieczystej, by sprawdzić działkę czy lokal, który zamierzasz nabyć. Jako prawnicy od nieruchomości wiemy, na co zwrócić uwagę, żeby zagwarantować Ci bezpieczeństwo transakcji. Obsługa prawna nieruchomości to nasza specjalność, posiadamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu nabycia własności. Zapraszamy do kontaktu.

FAQ

Na czym polega badanie ksiąg wieczystych?

Badanie księgi wieczystej polega na analizie jej zawartości. Dokładne zapoznanie się z księgą wieczystą pozwala ocenić ryzyko związane z zakupem danej nieruchomości.

Ile kosztuje sprawdzenie księgi wieczystej?

Od kilkunastu lat możliwy jest elektroniczny, bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr ksiąg wieczystych w formie elektronicznej (EKW). Rejestr jest dostępny pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.

Czy każdy może zajrzeć do księgi wieczystej?

Zgodnie z przepisami, księgi wieczyste są jawne. Każdy ma więc prawo zapoznać się z ich treścią. By poznać stan prawny danej nieruchomości, trzeba jednak znać numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej.

WRÓĆ