MENU Strona główna Kim jesteśmy Oferta Kariera Covid-19 pomoc prawna Aktualności Blog Kontakt

Odbiór lokalu od dewelopera po nowemu. Co zmienia nowa ustawa deweloperska?

Polecamy Państwu najnowszy artykuł autorstwa mec. Wiktora Kotiuka, w którym przybliżone zostały zmiany, jakie wprowadzi wejście w życie nowej ustawy deweloperskiej. Dla serwisu HouseMarket.pl radca prawny omówił nowości w zakresie odbioru lokalu: zmiany w protokole odbioru oraz samej procedurze, a także automatyczne uznanie usterek przez dewelopera, jeżeli w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu nie złoży oświadczenia co do odmowy ich uznania. Dodatkowo w artykule omówiono prawa nabywców do zastępczego usunięcia wad na koszt dewelopera, które jest nowością w polskim systemie prawnym

Mec. Kotiuk w swoim artykule wykazał, że nowa ustawa deweloperska w wielu punktach jest niejasna i może prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych, co może być z kolei polem do nadużyć.

Z pełną treścią artykułu mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

WRÓĆ