MENU

Co to jest inwestycja budowlana?

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Blog
 6. >
 7. Co to jest inwestycja...

Być może zadajesz sobie pytanie „co to jest inwestycja budowlana”? Wszędzie słyszysz ten zlepek wyrazów, ale tak naprawdę nie wiesz, co dokładnie oznacza… Musisz wiedzieć, że termin ten obejmuje szeroki zakres działań planistycznych, finansowych i wykonawczych związanych z budową, rozbudową, remontem oraz modernizacją różnorodnych obiektów budowlanych.

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące inwestycji budowlanej i następujących kwestii:

 • Co to jest inwestycja budowlana?
 • Jak przebiega realizacja inwestycji budowlanej?
 • Czym jest proces inwestycyjny?
 • Czym jest proces budowlany?

Co to jest inwestycja budowlana?

Pojęcie inwestycji budowlanej obejmuje planowanie, finansowanie i realizację projektu dotyczącego budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu lub renowacji obiektu budowlanego. Inwestycja budowlana może dotyczyć konstrukcji różnego rodzaju, takich jak budynek mieszkalny, komercyjny, przemysłowy, infrastrukturalny itp.

Jak przebiega realizacja inwestycji budowlanej?

Ze względu na swoją złożoność, proces inwestycji budowlanej obejmuje kilka etapów.

I. Etap analizy i planowania. Ten etap inwestycji budowlanej odnosi się do określenia potrzeb i celów, analizy możliwości finansowych, jak również wyboru odpowiedniej lokalizacji oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń i licencji.

II. Etap projektowania. Na tym etapie architekci i inżynierowie opracowują szczegółowe plany i specyfikacje, przy uwzględnieniu wymogów prawnych, standardów budowlanych oraz potrzeb przyszłych użytkowników.

III. Etap finansowania. Jest to moment ustalania źródeł finansowania projektu – pozyskania kredytu bankowego, zaangażowania środków własnych inwestora czy skorzystania z dotacji.

IV. Etap budowy. W tej fazie inwestycji budowlanej projekt jest realizowany przez wykonawcę. Obejmuje ona współpracę z podwykonawcami, zarządzanie materiałami, pracą czy terminami.

V. Etap nadzoru i kontroli jakości. Jest on realizowany równolegle z pracami budowlanymi. Monitorowane są postępy, zgodność z planem i standardami jakości. Na tym etapie zarządza się ryzykiem i rozwiązuje ewentualne problemy, które pojawiły się w trakcie budowy.

VI. Etap oddania do użytku. W tym momencie obiekt jest ukończony i gotowy do użytkowania. Dokonuje się odbioru technicznego, a obiekt przekazuje się właścicielowi lub użytkownikowi.

Czym jest proces inwestycyjny?

Mianem procesu inwestycyjnego określa się całokształt czynności, które trzeba podjąć w celu realizacji i oddania do użytku danej inwestycji budowlanej. Proces inwestycyjny może dotyczyć zarówno tworzenia nowych obiektów budowlanych, jak również modernizacji istniejących.

Proces inwestycyjny dzieli się na etap przygotowania oraz etap realizacji inwestycji. W ramach etapu przygotowania wyróżnia się fazę analizy i oceny potrzeb, planowania i projektowania. Z kolei etap realizacji obejmuje fazę wykonawstwa.

Masz wątpliwości w sprawach związanych z nieruchomościami? Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Zapraszamy do skorzystania z oferty – porada prawna nieruchomości. 

Czym jest proces budowlany?

Mimo braku legalnej definicji, proces budowlany rozumie się jako zespół określonych prawem budowlanym czynności faktycznych i prawnych, które ukierunkowane są na powstanie i oddanie do użytku obiektu budowlanego.

Proces budowlany obejmuje zarówno postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę, jak również rzeczywistą budowę obiektu, a w szczególności:

 • sprawy dotyczące wykorzystania dla budownictwa terenów zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • czynności związane z tworzeniem projektu obiektu budowlanego,
 • pozyskiwanie wszelkich opinii, uzgodnień oraz pozwoleń przewidzianych przepisami,
 • wnioskowanie o pozwolenie na budowę i rozpoznanie wniosku,
 • wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wszelkie postępowania odwoławcze od decyzji oraz postanowień wydawanych w toku procesu budowlanego,
 • proces budowy, czyli realizację projektu budowlanego zgodnie z uzyskaną decyzją,
 • wszelkie czynności wiążące się z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie, zmianę sposobu użytkowania oraz właściwą eksploatację obiektu budowlanego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej deweloperów, obejmującej wszystkie etapy realizacji inwestycji, od wyboru odpowiedniej działki po finalizację sprzedaży nieruchomości.Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas: tel. +48 577 194 294.

Podsumowanie – co to jest inwestycja budowlana?

Inwestycje budowlane stanowią jeden z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego. Dzięki nim powstają nowe miejsca pracy, poprawie ulega infrastruktura oraz widoczny jest wzrost gospodarczy. Inwestycje budowlane wiążą się jednak z ryzykiem i wymagają staranności w zarządzaniu oraz doświadczenia z zakresu branży budowlanej. Jako prawnicy wiemy, na co zwrócić uwagę, by zagwarantować bezpieczeństwo Twojej inwestycji budowlanej. Zapraszamy do kontaktu!

FAQ

Na czym polega proces inwestycyjny?

Proces inwestycyjny polega na dopełnieniu szeregu czynności, które zmierzają do osiągnięcia celu, jakim jest obiekt budowlany. Obejmuje on etap przygotowania oraz etap realizacji inwestycji.

Czy przebudowa jest inwestycją?

Na gruncie prawa budowlanego przebudowa jest uznawana za inwestycję budowlaną. Inwestycja budowlana obejmuje wszelkie prace budowlane, modernizacyjne, remontowe czy konserwacyjne, w tym także przebudowę obiektów budowlanych.

Czym jest proces budowlany?

Proces budowlany to zespół określonych prawem budowlanym powinności związanych z budową. Proces budowlany obejmuje zarówno postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę, jak również rzeczywistą budowę obiektu.

Jakie są etapy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych?

Proces inwestycji budowlanej obejmuje kilka etapów: analiza umów i planowanie, projektowanie, finansowanie, budowa, nadzór i kontrola jakości, oddanie do użytku.

Jeśli chcesz rozpocząć inwestycję budowlaną, musisz przeczytać też ten wpis: Obsługa prawna wykonawców i inwestycji budowlanych w 2024

WRÓĆ