MENU Strona główna Kim jesteśmy Oferta Kariera Covid-19 pomoc prawna Aktualności Blog Kontakt

Wchodzą w życie przepisy przerywające procesy reprywatyzacyjne

16 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie reprywatyzacji. Nowe regulacje zakładają zakończenie procesów reprywatyzacyjnych, które dotyczą mienia zagrabionego przez władzę PRL przed 1991 rokiem w zakresie spraw, które dotychczas nie zakończyły się ostateczną decyzją o stwierdzeniu nieważności decyzji z PRL o nacjonalizacji lub odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego.

Zmiany przepisów skomentował mec. Wiktor Kotiuk, wyjaśniając jaki wpływ nowelizacja KPA ma na aktualnie toczące się postępowania oraz czy istnieje sposób na odwołanie się do TSUE w sprawach reprywatyzacyjnych. Radca prawny przybliżył też sposoby na rozwiązanie kwestii reprywatyzacyjnych, jakie zostały zastosowane w innych krajach europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video dostępnym poniżej.

WRÓĆ