MENU

Kim jest inwestor budowlany i jakie jest jego 5 najważniejszych obowiązków?

 1. Home
 2. >
 3. Blog
 4. >
 5. Blog
 6. >
 7. Kim jest inwestor budowlany...

Na pytanie, kim jest inwestor budowlany w skrócie można odpowiedzieć, że jest uczestnikiem procesu budowlanego. To niesie za sobą szereg uprawnień i obowiązków. Jedno z kluczowych pytań, które nasuwają się w kontekście roli inwestora w procesie budowlanym, dotyczy jego związku z gruntem – czy inwestor jest właścicielem nieruchomości, na której realizuje inwestycję budowlaną?

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące zarówno inwestycji budowlanej, jak i następujących kwestii:

 • Kim jest inwestor budowlany?
 • Czy inwestor jest właścicielem nieruchomości?
 • Jakie są obowiązki inwestora budowlanego?

Kim jest inwestor budowlany?

Żaden akt prawny nie definiuje pojęcia inwestora, ani nie wyjaśnia czy inwestor jest właścicielem nieruchomości. Należy więc posługiwać się jego potocznym rozumieniem. Inwestor budowlany to osoba fizyczna lub prawna, która przeznacza pieniądze na jakiś cel i na której imię realizowana jest inwestycja. Zgodnie zaś z przepisami prawa budowlanego, inwestor budowlany jest uczestnikiem procesu budowlanego. Co z kolei generuje szereg przysługujących mu praw, ale i ciążących na nim obowiązków.

Czy inwestor jest właścicielem nieruchomości?

Jednym z warunków umożliwiających rozpoczęcie zadania inwestycyjnego jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane.

Zazwyczaj tytułem prawnym jest akt notarialny, który potwierdza czy inwestor jest właścicielem nieruchomości. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie zawsze musi wypływać z prawa własności. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający m.in. z użytkowania wieczystego czy zarządu.

By złożyć wniosek o pozwolenie na budowę należy legitymować się posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Czy inwestor jest właścicielem nieruchomości i może złożyć taki wniosek? By to zrobić inwestor budowlany nie musi być właścicielem gruntu. Musi jednak posiadać pozwolenie właściciela gruntu na inwestycję. Inwestor a właściciel działki – jak widać, nie zawsze musi to być jedna osoba. Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z nieruchomościami oraz gruntami, zapraszamy do skorzystania z naszej usługi – prawnik od gruntów rolnych.

Przedsięwzięcie deweloperskie a zadanie inwestycyjne

Inwestor może budować zarówno na potrzeby własne, ale również jako deweloper – na potrzeby innych. Co do zasady, deweloper buduje na użytkowaniu wieczystym lub na gruncie, który stanowi jego własność.

Przedsięwzięcie deweloperskie to proces, w wyniku którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego bądź prawo własności domu jednorodzinnego.

Z kolei zadanie inwestycyjne to określona część przedsięwzięcia deweloperskiego, która jest częścią całości architektoniczno-budowlanej i zostanie oddana do użytkowania w tym samym czasie.

Nasza kancelaria to również obsługa prawna deweloperów, zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Od wielu lat pomagamy w skutecznym rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z projektami deweloperskimi.

Jakie są obowiązki inwestora budowlanego?

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 • opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów,
 • objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
 • opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Podsumowanie

Inwestor budowlany to osoba fizyczna lub prawna, która przeznacza posiadane środki finansowe na realizację inwestycji. Jest on uczestnikiem procesu budowlanego. Inwestor nie musi być właścicielem gruntów – musi jednak legitymować się zezwoleniem właściciela na realizację inwestycji.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych to nasza specjalność, posiadamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu inwestycji budowlanych. Zapraszamy do kontaktu tel. +48 577 194 294

FAQ

Czy inwestor musi być właścicielem nieruchomości?

Nie, ponieważ prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie musi wypływać z prawa własności.

Kto może być inwestorem?

Inwestorem budowlanym może być osoba fizyczna lub prawna dysponująca środkami pieniężnymi, które przeznacza na realizowanie inwestycji.

Co to znaczy być inwestorem?

Inwestor to podmiot, który przeznacza pieniądze na jakiś cel i na którego imię realizowana jest inwestycja.

Za co odpowiada inwestor na budowie?

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

WRÓĆ