MENU

4 etapy wdrożenia Nowej Ustawy Deweloperskiej

  1. Home
  2. >
  3. 4 etapy wdrożenia Nowej...

Już 01 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy Nowej Ustawy Deweloperskiej. Wynikiem tych zmian będzie zupełnie nowy system prawny i ekonomiczny prowadzenia inwestycji deweloperskiej.

Jak najlepiej przygotować się do nadchodzącej transformacji prawnej?

Na wstępie należy podkreślić, iż wdrożenie nowych przepisów nie powinno być oparte w pierwszej kolejności na przygotowaniu bądź nabyciu od zewnętrznych podmiotów projektów czy wzorów umów oraz innych dokumentów. Należy pamiętać, że umowa to rezultat nie tylko obowiązków ustawowych, ale przede wszystkim efekt uwarunkowań technicznych i biznesowych planowanej inwestycji. Zawarty w niej szereg informacji powinien być charakterystyczny dla indywidualnie oznaczonego przedsięwzięcia budowlanego.

I etap – pozyskanie wiedzy i zrozumienie nowych przepisów

Przygotowanie się do zmian wymaga świadomości i chociażby podstawowej wiedzy w zakresie różnic między przepisami, które obowiązywały dotychczas, a które właśnie wchodzą w życie. Należy podkreślić, że znowelizowane przepisy wprowadzają całkowicie nowy system prawny dla branży deweloperskiej, który obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno procesu sprzedażowego, zawierania umów deweloperskich, przeniesienia własności, a nawet usuwania usterek i odpowiedzialności z tego tytułu. Dotychczasowa ustawa regulowała wyłącznie wycinek tego procesu.

Mając na względzie powyższe warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  1. Jaki jest sens tej ustawy?

  2. Z czego to wynika?

  3. Jakie było zamierzenie ustawodawcy?

  4. Jakie są najistotniejsze zmiany i różnice w przepisach?

  5. Jakie skutki, ryzyka czy problemy mogą pojawić się w związku z wprowadzeniem nowych przepisów?

Z uwagi na zawiłość nowej regulacji, a także konieczność łącznej interpretacji wielu przepisów polecam skorzystać z dostępnych na rynku szkoleń czy prezentacji, które prowadzone są przez wykwalifikowanych w tej dziedzinie prawników.

II etap – badanie wewnętrznych potrzeb firmy

Prawidłowe wdrożenie nowych przepisów powinno opierać się w następnej kolejności na ustaleniu sposobu, w jaki deweloper chciałby zrealizować konkretną inwestycję. W tym miejscu warto skupić się przede wszystkim na kwestiach techniczno-biznesowych, które dotyczą na przykład finansowania przedsięwzięcia, cech szczególnych nieruchomości, harmonogramów czy terminów.

Skrupulatne zebranie informacji w tym obszarze pozwoli na określenie do realizacji jakich obowiązków z Nowej Ustawy Deweloperskiej będziemy zobowiązani w kontekście planowej inwestycji.

III etap – ustalanie nowych sposobów działania w oparciu o informacje, które pozyskaliśmy w pkt I i II

Mając już wiedzę i świadomość dotyczącą zmian, ryzyk i kosztów, które wynikają z Nowej Ustawy Deweloperskiej niezbędne jest ustalenie sposobu realizacji inwestycji w kontekście zarówno dotychczasowego działania, jak i obowiązków, które narzuca nowa regulacja.

IV etap – przygotowanie nowych wzorów umów

Przygotowanie odpowiednich dokumentów to jedna z najważniejszych kwestii wdrożenia nowej regulacji. Pamiętaj jednak, że tworzenie nowych umów należy oprzeć nie tylko na Nowej Ustawie Deweloperskiej, ale również na innych przepisach, w taki sposób aby zagwarantować bezpieczeństwo danej inwestycji oraz obu stron tego kontraktu.

Przygotowując się do zmian zadbaj o właściwą umowę rezerwacyjną, deweloperską, jak również dobrze przygotowany prospekt informacyjny.

Aby właściwie dostosować się do nowych obowiązków i jednocześnie nie wyrządzić sobie szkody, należy gruntownie przemodelować dotychczasowe procedury, rozwiązania i w konsekwencji wzory dokumentów. Jeżeli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu Nowej Ustawy Deweloperskiej, skontaktuj się z nami!


WRÓĆ