MENU

Polityka Prywatności

  1. Home
  2. >
  3. Polityka Prywatności

 

Dzień dobry!

W poniższym dokumencie znajdziesz informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony?www.gkradcowie.pl?i?gkradcowie.calendesk.net, czyli systemu elektronicznej rezerwacji konsultacji prawnych.

Pamiętaj podając swoje dane osobowe i klikając ?Zarezerwuj? wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z poniższymi zasadami, niezależnie od tego czy w następnym kroku dokonasz płatności za rezerwację konsultacji prawnych. Jest to niezbędne w celu poinformowania Cię o niedokończonej rezerwacji, płatności oraz możliwości późniejszej rezerwacji.

Obecna wersja polityki prywatności obowiązuje od 25 stycznia 2023 roku.?


1. DEFINICJE

1.1 Administrator ? Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni Sp. p., ul. Sienna nr 86 lok. 38, 00-815 Warszawa. Spółka zarejestrowana w Sądzie?Rejonowym dla m. st. Warszawy w?Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy?Krajowego Rejestru Sądowego pod nr?KRS: 0000703361, NIP: 1132955363,?REGON: 368742370.
1.2. Dane osobowe ? informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefony, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka ? niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.
1.4. RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis ? serwis elektronicznej rezerwacji konsultacji prawnych, prowadzony przez administratora pod adresem?www.gkradcowie.pl?i?gkradcowie.calendesk.net
1.6. Użytkownik ? każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce.?


2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu przez użytkownika.
2.2 W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. Jeżeli masz pytania bądź wątpliwości związane z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres?biuro@gkradcowie.pl
2.3 Pamiętaj, że kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail czy zapisując Serwis, przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię, nazwisko oraz adres poczty e-mail. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracujemy, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych danych.?


3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu (w tym adres IP, podane imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefony lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez administratora;
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie elektronicznej rezerwacji usług prawnych ? wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych ?wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.1.4. w celach marketingowych administratora ? zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
3.2. Aktywność użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych ? w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)


3.3. Rezerwacja Konsultacji Prawnych

3.3.1. Osoby, które chcą dokonać rezerwacji konsultacji prawnych w serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi rezerwacji, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie tych danych jest wymagane w celu dokonania rezerwacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rezerwacji konsultacji prawnych.
3.3.2. Z chwilą podania danych i naciśnięcia ?Zarezerwuj? dane są zapisywane i przekazywane do wyspecjalizowanego oprogramowania administratora w celu dalszej obsługi rezerwacji. Tym samym umożliwiając nam poinformowanie Cię o niedokończonej rezerwacji, braku płatności i dokończeniu rezerwacji konsultacji prawnych.
3.4. Dane osobowe są przetwarzane:
3.4.1. W celu świadczenia usług związanych z utworzeniem i obsługą rezerwacji w serwisie ? podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.4.2. W?celach analitycznych i statystycznych ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f?RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
3.4.3. W?celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ? podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.4.4. w celach marketingowych administratora oraz innych podmiotów ? zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
3.5. Jeżeli użytkownik zamieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób oraz za ich zgodą.
3.6. Po podaniu danych i naciśnięciu ?Zarezerwuj? użytkownik przekierowywany jest do systemu płatności elektronicznych.?Płatność elektroniczna jest podstawą potwierdzenia dokonania rezerwacji konsultacji prawnej. Brak płatności stanowi rezygnację użytkownika z rezerwacji. Płatność jest możliwa w czasie 15 minut od naciśnięcia przez użytkownika ?Zarezerwuj?.


4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
4.1.1. tzw. ratowanie koszyka ? czyli przypomnienie użytkownikowi o braku płatności za usługę rezerwacji konsultacji prawnych i możliwości jej dokonania oraz wykonania usługi w późniejszym terminie.
4.1.2. Kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
4.1.3. Prowadzenie innego rodzaju działań analitycznych oraz statystycznych.
4.2. W celu realizowania działań marketingowych administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań użytkownika.
4.3 Przetwarzam Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasz profil prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.?


5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach serwisu nie ma na celu identyfikacji użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.
NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES
5.2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności serwisu, z których użytkownik chce skorzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez administratora za pośrednictwem Serwisu.
5.3. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
FUNKCJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES
5.4. Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania serwisu do wyborów użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
5.5. Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez administratora i jego partnerów za pośrednictwem serwisu.
5.6. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.
5.7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
REKLAMOWE PLIKI COOKIES
5.8. Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkowników w ramach serwisu oraz poza serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.
5.9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.
5.10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.?


6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania rezerwacji, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.?


7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7.2. W zakresie, w jakim dane użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem pocztą elektroniczną na adres?biuro@gkradcowie.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni Sp. p., ul. Sienna nr 86, lok. 38, 00-815 Warszawa
7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, a także ? z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika ? w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).?


8. ODBIORCY DANYCH

8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa


9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
9.1.1.współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
9.1.2. Stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
9.1.3. Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
9.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.?


10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny ? zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.?


11. DANE KONTAKTOWE

11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail?biuro@gkradcowei.pl?lub adres korespondencyjny: Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni Sp. p., ul. Sienna, nr 86, lok. 38, 00-815 Warszawa


12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
12.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 stycznia 2023 roku.?


Umów się na konsultację

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną umów się z nami na spotkanie.

Umów się
WRÓĆ