MENU Strona główna Kim jesteśmy Oferta Kariera Video dla Deweloperów Podcasty Aktualności Blog Baza wiedzy Kontakt

OFERTA


Obsługa Deweloperów
 1. Home
 2. >
 3. Obsługa Deweloperów

Obsługa Prawna Deweloperów

GK Radcowie od wielu lat specjalizują się w obsłudze sektora budowlano-deweloperskiego.

Przy naszym wsparciu powstało ponad 50 inwestycji deweloperskich.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie firm deweloperskich przy transakcjach nabycia nieruchomości oraz w całym procesie deweloperskim.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy doradzając i reprezentując różne strony procesu budowalno-deweloperskiego, a także banki i instytucje finansujące. Doradzamy, wspieramy i reprezentujemy także generalnych wykonawców, podwykonawców, architektów, projektantów, dostawców usług i produktów budowlanych, jednostki samorządowe, a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Branże deweloperską znamy od podszewki. Dla naszych Klientów dobieramy rozwiązania szyte na miarę.

W ramach obrotu nieruchomościami doradzamy i reprezentujemy m. in. w zakresie:

 • badania stanu prawnego nieruchomości/projektów inwestycyjnych – Due Diligence
 • postępowań sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami
 • we wszelkich kwestiach spornych dotyczących nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia
 • odzyskiwania nieruchomości
 • opracowania struktur transakcji nieruchomościami
 • negocjowania i przeprowadzania transakcji obrotu nieruchomościami
 • regulacji stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, ograniczone prawa rzeczowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa/jednostki samorządu terytorialnego
 • postępowań dotyczących planów miejscowych, w tym zmiany planów miejscowych jak i ich unieważnienia, odszkodowań itp.

W ramach inwestycji deweloperskich doradzamy i reprezentujemy m. in. w zakresie:

 • postępowań administracyjnych/sądowo-administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, o uzyskanie pozwolenia zamiennego, decyzji środowiskowych, o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich itp.
 • relacji inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca/dostawca, przy realizacji obiektów kubaturowych, drogowych oraz liniowych, w tym negocjujemy i przygotowujemy wszelkie umowy, prowadzimy sprawy sporne i sądowe
 • relacji i sporów z właścicielami i użytkownikami oraz zarządcami nieruchomości sąsiednich i wspólnotami mieszkaniowymi;
 • umów o nadzór autorski/inwestorski
 • umów deweloperskich, umów przeniesienia własności itp.
 • dróg dojazdowych do inwestycji deweloperskich, w tym w relacji z podmiotami publicznymi i prywatnymi
 • umów dotyczących wykonania oraz przejęcia instalacji technicznych oraz dróg przez jednostki publiczne i komunalne
 • umów z gestorami mediów
 • finansowania inwestycji, w tym przygotowania prawnych zabezpieczeń finansowania
 • gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, w tym roszczeń z gwarancji
 • roszczeń z tytułu wad obiektów budowlanych w relacji zarówno z nabywcami lokali, jak i wykonawcami inwestycji
 • o zwrot kaucji gwarancyjnych

Skontaktuj się z nami! tel. +48 577 194 294, email: biuro@gkradcowie.pl

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub telefonicznie.

Napisz do nas
WRÓĆ