MENU Strona główna Kim jesteśmy Oferta Kariera Video dla Deweloperów Podcasty Aktualności Blog Baza wiedzy Kontakt

OFERTA


Nieruchomości
 1. Home
 2. >
 3. Nieruchomości

Definicja prawa obrotu nieruchomości

Prawna definicja nieruchomości lub nieruchomości to grunt i znajdujące się na nim budynki. Prawo nieruchomości reguluje, kto może posiadać i użytkować grunty.

Nieruchomości mogą być mieszkalne lub komercyjne. Mogą być własnością jednej osoby, ale także być używane przez inną w ramach umów najmu.

Prawnicy nie są zobowiązani opieką prawną przy każdej transakcji nieruchomości, jednak ich zatrudnienie może być bardzo przydatne dla nabywcy. Prawnik może doradzać właścicielom lub nabywcom nieruchomości w zakresie opcji dotyczących umów oraz kredytów hipotecznych.

 

NASZA OFERTA

GK Radcowie świadczą usługi w pełnym wachlarzu zagadnień prawa obrotu  i obsługi nieruchomości. 

Doradzamy i reprezentujemy właścicieli i nabywców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy deweloperski, banki i instytucje finansujące.

Poniżej główne punkty naszej oferty.

 • badanie stanu prawnego nieruchomości – Due Diligence
 • analiza umów dotyczących nieruchomości
 • analiza umów przedwstępnych, deweloperskich, umów nabycia nieruchomości
 • odzyskiwanie nieruchomości
 • opracowanie struktur transakcji nieruchomościami
 • negocjowanie i przeprowadzanie transakcji obrotu nieruchomościami
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości (roszczenia reprywatyzacyjne, hipoteki, służebności drogowe, dziedziczenie, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste itp.)
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami
 • reprezentacja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących nieruchomości, w tym rozliczeń finansowych, niewykonanych umów, umów przedwstępnych, warunkowych, przewłaszczenia
 • konflikty sąsiedzkie i odszkodowania
 • roszczenia z rękojmi i gwarancji
 • dochodzenie należności za korzystanie z nieruchomości
 • spory ze wspólnotami mieszkaniowymi
 • umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu
 • opłata adiacencka
 • opłata planistyczna (renta planistyczna)
 • opłaty za użytkowanie wieczyste
 • przekształcenie użytkowania wieczystego
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przez Skarb Państwa/jednostki samorządu terytorialnego
 • postępowania dotyczące planów miejscowych, w tym zmiany planów miejscowych jak i ich unieważnienia, odszkodowań itp.

Skontaktuj się z nami! tel. +48 577 194 294, email: biuro@gkradcowie.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej lub chcesz uzyskać poradę prawną skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub telefonicznie.

Napisz do nas
WRÓĆ