Wiktor Kotiuk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał przy współpracy z największymi spółkami branży IT w Polsce oraz w kancelariach prawnych.

Świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów z branży IT, podmiotów publicznych, spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich oraz wszelkich innych podmiotów w zakresie obsługi korporacyjnej oraz gospodarczej. Nadto, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz  o udzielenie zamówień publicznych.

Mariusz Grzechowiak

Absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz w kancelariach prawnych.

Świadczy kompleksowe usługi prawne dla firm deweloperskich oraz firm budowlanych, jak również dla innych podmiotów, które poszukują rozwiązań prawnych z zakresu prawa obrotu nieruchomości oraz prawa budowlanego. Świadczy również pomoc prawną na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych. 

Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.
Z powodzeniem reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnoprawnych.